Közlemény

A közelmúltban sajnálattal tapasztaltuk, hogy néhány érmekereskedelemmel foglalkozó vállalkozás Társaságunk cégnevét és logóját engedélyünk nélkül használta fel üzleti tevékenysége során az adott vállalkozás piaci szerepének ekként való hangsúlyozása, népszerűségének fokozása, valamint az értékesítés előmozdítása érdekében, azt a hamis látszatot keltve, mintha a vállalkozás az üzleti tevékenységét legalább részben a Magyar Pénzverő Zrt.-vel való együttműködés keretében folytatná.

Az említett magatartás nyilvánvalóan nem egyeztethető össze az üzleti tisztesség követelményével, és azt – konkrét megnyilvánulási formájától függően – több jogszabály is tilalmazza. Példaként hivatkozunk a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 26.§ (3) bekezdésére, mely szerint:

Tilos az utánzat, valamint az utánzatnak nem minősülő emlékérem forgalmazása során az MNB alapvető feladatának ellátását, a törvényes fizetőeszközbe vetett bizalmat, valamint az MNB-vel kötött szerződés alapján az érmék – ideértve az emlékérméket is – (a továbbiakban együtt: érmék) gyártását és forgalmazását végző szervezet ezen tevékenységét sértő magatartás, így különösen az olyan kereskedelmi gyakorlat, amely

a) az MNB-vel, az érmék gyártását és forgalmazását végző szervezettel, annak cégnevével vagy az érmékkel való összetévesztésre vezethet,

b) az utánzat, valamint az utánzatnak nem minősülő emlékérem forgalmazójának jogállását, az MNB-vel és az érmék gyártását és forgalmazását végző szervezettel való kapcsolatát illetően valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére – megtévesztő vagy megtévesztésre alkalmas módon jelenít meg.

Ezúton hívjuk fel a figyelmet, hogy a jövőben a legszigorúbban fellépünk minden olyan vállalkozással szemben, amely a Magyar Pénzverő Zrt. – mint az MNB-vel kötött szerződés alapján az érmék gyártását és forgalmazását végző szervezet – cégnevének és logójának bármilyen formában történő engedély nélküli felhasználásával, termékeinek leutánzásával, a Magyar Pénzverő Zrt. jóhírnevével visszaélve vagy egyéb tisztességtelen módon kíván kereskedelmi előnyökhöz jutni, illetve a vásárlókat megtéveszteni.

2021-04-07