Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok

1.1.2. A szervezeti struktúra

1.1.3. A szerv vezetői

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1.2.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1.3.1. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1.4. Közalapítványok

1.4.1. A szerv által alapított közalapítványok

1.5. Lapok

1.5.1. A szerv által alapított lapok

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.6.1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.7. Költségvetési szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.3. Közszolgáltatások

2.4. A szerv nyilvántartásai

2.5. Nyilvános kiadványok

2.6. Döntéshozatal, ülések

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.8. Pályázatok
Berán Lajos Díj

2.9. Hirdetmények

2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.11. A 2009. évi CXXII. Törvény szerinti különös közzétételi listák

2.11.1. Vezetők

2.11.2. Igazgatóság, felügyelő bizottság

2.11.3. Szerződések

2.12. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Tevékenységre vonatkozó vizsgálatok, ellenőrzések listája

3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény

3.1.5. Működési statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések

3.2.2. Számviteli beszámolók

Beszámoló 2023.
Beszámoló 2022.
Beszámoló 2021.
Beszámoló 2020.
Beszámoló 2019.
Beszámoló 2018.
Beszámoló 2017.
Beszámoló 2016.
Beszámoló 2015.
Beszámoló 2014.
Beszámoló 2013.
Beszámoló 2012.
Beszámoló 2011.

3.2.3. A költségvetés végrehajtása

3.3. Működés

3.3.1. Foglalkoztatottak
Létszám
Juttatások

3.3.2. Fejlesztési támogatások

3.3.3. Szerződések

3.3.4. Koncessziók

3.3.5. Egyéb kifizetések

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

3.3.7. Közbeszerzés

 

PANASZOK, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK, SZERVEZETI INTEGRITÁSSAL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEK
Postacím:
Magyar Pénzverő Zrt.

Közérdekű bejelentések
1734 Budapest, Pf. 518.

Telefon (munkanapokon 800-1600): +36-30-950-3819
Fax: +36-1-210-4448

e-mail: bejelentes@penzvero.hu