AKI ÉRMET GYŰJT –
A TÖRTÉNELMET IS ŐRZI!

A pénzérmék elsősorban fizetőeszközök, ám alapanyaguk, címletértékük, kivitelezésük módja és a rajtuk megjelenített éremképek formájában utalnak arra
a korra is, amikor használatban voltak: a mindennapok tárgyiasult emlékeként hordozzák koruk kulturális, művészeti, gazdasági és társadalmi lenyomatát is.
Az érméken kibocsátóként megjelenő uralkodók portréin, vagy a kibocsátó hatóságok megnevezésein, címereken keresztül átfogó képet kaphatunk
a történelmi folyamatokról, változásokról.

A pénzverés kezdetei az ie. 7. századba nyúlnak vissza, a pénz azóta is folyamatosan változik, fejlődése lenyűgöző. Tartson velünk egy képes időutazásra és ismerje meg a pénzérmék fejlődésének eddigi történetét!

Érmét már évszázadok óta gyűjtenek az emberek
az értékük, halhatatlan szépségük és történelmi jelentőségük miatt.

TIPPEK KEZDŐ GYŰJTŐKNEK:
MINDEN GYŰJTEMÉNY JÓ GYŰJTEMÉNY!

Lelkesedés

Az első érem vagy (pénz)érme, amit ajándékként kapunk vagy magunknak vásárolunk meg, semmihez sem hasonlítható lelkesedést ad. És ez a pillanat az, amikor gyűjtővé váltunk. Minden lelkes kezdő éremgyűjtőnek azt ajánljuk, hogy első lépésként a gyűjtést egyszerű gyűjtői tematika köré vagy akár saját ötletre építve kezdje el.

Ötlet

Építsen egy jó ötletre! Ez lehet bármi. Egyedi formájú érme, különleges plakett, érem vagy épp utánveret. Minden gyűjtemény jó gyűjtemény. Gyűjteményünk felépítésénél érdemes később szakosodni vagy akár az alap koncepciót kibővíteni. Szakosodhatunk például egy-egy adott ország, földrajzi régió kibocsátásaira. Választhatunk olyan univerzális gyűjtőtémát, mint „a világ sportérméi“, vagy „veszélyeztetett állatvilág“, esetleg „modern érmék“ vagy más eredeti, saját koncepciót is követhetünk.

Szenvedély

Minden újabb érme, érem megvásárlása növeli a gyűjtőszenvedélyt. Ez a szenvedély mindig velünk marad. A gyűjtő szenvedélyesen keres, kutat, cserél, vásárol és bővülő gyűjteménye által egyre több, újabb és újabb terület kerül fókuszába.

Értéktöbblet

Az érmek és érmék tanulmányozása, témájuk vizsgálata során a gyűjtő tudása az első értéktöbblet, mely szenvedélye által megjelenik, de a gyűjtői szenvedélyből – az idő múlásával- a művészi és történelmi értékek megismerésén és megőrzésén túl, materiális szinten is jelentős értéktöbbletet hordozó gyűjtemény születik.

Tipp

Egy gyűjtemény megalapozásának legkönnyebb és leggazdaságosabb módja lehet például a hazai forgalmi pénzek rendszerezése: évjáratra, típusokra, vagy éremsorokra bontva, majd kiterjeszthető a gyűjtés akár a külföldi kibocsátásokra, vagy éppen az emlékérmékre.
Az emlékérmék a forgalmi érméknél jellemzően magasabb bekerülési, gyűjtői értéket képviselnek, míg a világ szinte valamennyi országának kibocsátásai igen gazdag tárházát nyújtják a gyűjthető témáknak.

Régebbi érméket keres az előző évezredből?

Aranyból készült termékek érdeklik?

Az ezüst pénzérméket, érmeket gyűjtené?

A színesfém pénzérméket, érmeket keresi?

Forgalmi sorokat vásárolna?

A világ legkisebb aranyérme sorozatának gyűjtői

Gyűjtői tapasztalatcsere szempontjából érdemes felkeresni szakmai gyűjtői egyesületeket, amelyek akár a gyűjtemények bővítési forrásaként is szolgálhatnak. A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete ide, http://www.eremgyujtok.hu/
a Magyar Numizmatikai Társulat ide kattintva ismerhető meg. http://cms.numizmatika.org/index.php/hu/

TUDTA?

Összegyűjtöttük mindazokat a fogalmakat, melyeket minden gyűjtőnek és leendő gyűjtőnek érdemes tudnia.

Az érmék minősége – pár szó a tartásfokról és az érmék minőségi besorolásáról

A tartásfok - mint egyedi besorolás - minden régi és új pénz és emlékérme numizmatikai értékének meghatározását segíti. A pénzérmék állapota – ezáltal kereskedelmi értéke – sokban függ használtságuk fokától, megjelenésüktől, valamint kivitelezésük minőségétől. Míg a tartásfok inkább az érmék adott állapotát jelöli, a minőségi besorolás a gyártási technológia alapján tesz különbséget az egyes veretek között.

Tartásfok és/vagy minőség szerint az érmék az alábbi típusokba sorolhatók:

Sch. schön – szép: hosszabb ideig forgalomban volt, erősen használt, de felismerhető reliefvonalakkal rendelkező érme. A gyűjtésre még alkalmas érmék legalsó kategóriájának jelölésére szolgál.
S.sch. sehr schön – nagyon szép: forgalomban volt, használt vagy régi érmék, amelyek kisebb sérülési nyomokat és a legkiemelkedőbb reliefpontok, feliratok kisebb mértékű kopását mutatják.

Vzgl. vorzüglich – kiváló: az érmék felületén lévő kopásnyomok nem jelentősek és csak a legkiemelkedőbb reliefpontokon észlelhetők. Minden érmeképi részlet világosan kivehető.

UNC., stempelfrisch – verdefényes (vagy verdefriss), jelentése forgalomba még nem került, forgalomnyom-mentes érme.
Gyártás szempontjából a forgalmi pénzérmék minőségét jelöli: automata adagolású verőgépen készült, forgalomba még nem került érme, amelyen a gyártás során – gépből kiemelés, tartályba kerülés, csomagolás – jelentéktelen, a forgalomképességet nem befolyásoló karcok, súrlódási vagy ütődési nyomok jelentkezhetnek. A forgalmi érmék emlékváltozatainak első napi veretei ebben a minőségben kerülnek díszcsomagolásba.

SU, handgehoben, Fleur de coin – extra verdefényes: forgalmi pénzérmék különös gondossággal készített változata, a normál gyártási folyamathoz képest alacsonyabb sebességgel vert, a felületi sérüléseket megelőző gondos kezeléssel. (Gyakorlatunkban a BU jelölésű díszcsomagolt forgalmi sorokba kerülő érmék kivitelének felel meg.)

BU, Brilliant Uncirculated – kiváló állapotú, forgalomba nem kerülő érme, gyűjtői kivitel. A relief és az alapsík (az érmekép háttere) szabályosan egyenletes fényű. Az emlékérmék BU minőségjelölése selymesen verdefényes kivitelezést jelöl: az alapsík és a relief homokfúvott, egységesen enyhén fényes felületű. Az alapsík nem kerül külön polírozásra. A BU érmék egyenkénti adagolással készülnek, manipulálásuk csipesszel vagy kesztyűvel történik, egyenkénti minőség-ellenőrzés mellett. A verdefényesnél magasabb minőségi besorolást jelent.

PL., Proof-like, semi-proof, Stempelglanz) – fél-proof kivitel, az alapsík fényes, a relief csak enyhén mattított, az érmefelület összhatása inkább egységesen fényes, a proof érmékhez képest kisebb a kontraszt az alapsík és a relief között. Egyenkénti adagolással, egyenkénti minőségellenőrzéssel készülő érme, jellemzően gyűjtői érmék, emlékpénzek minősége.

PP., Proof, polierte Platte, (Spiegelglanz, Fondo Speccio, Belle Epreuve) – tükörfényes: tökéletes állapotú, karc- és hibamentes. A legmagasabb, legkiválóbb gyártási minőséget jelöli. A proof érme alapsíkja tükörfényes (az alapsík a verőtövön felpolírozott), míg a kiemelkedő plasztikai elemek, azaz a relief részletgazdag, élesen hangsúlyozott, matt felületű. Ún. fordított proof kivitel esetén az alapsík a matt és a relief a tükörfényes. A gyártás a legnagyobb gondossággal, kézi adagolással, egyenkénti veréssel, a lapkákat és elkészült vereteket csipesszel/kesztyűvel manipulálva történik. Minden egyes veret teljeskörű minőségellenőrzésen megy keresztül. A díszcsomagolású proof forgalmi sorokba kerülő forgalmi érmék és a legmagasabb gyűjtői standardnak megfelelő proof emlékérmék, gyűjtői érmék minősége.

A proof érméket körültekintően kell kezelni, mivel nagyon érzékenyek a környezeti hatásokra, célszerű műanyag kapszulában tárolni, felületüket kézzel érinteni nem tanácsos!
Ezzel a technológiával főként gyűjtőknek szánt érmék, emlékérmék készülnek, a modern érmék legmagasabb minőségi fokát képviseli.

Hány gramm egy uncia?

A nemesfémek tömegének mértékegységeként használt troy uncia nem azonos az egyéb termékek tömegének egységeként, főleg Nagy-Britanniában még ma is használt unciával (annál nehezebb). Elnevezése római kori eredetű, kizárólag nemesfémek tömegének meghatározásakor használatos tőzsdei súlyegység.
Egy troy uncia (angolul: troy ounce, rövidítve oz) 31,1034768 gramm-nak felel meg.

Mi az előlap / előoldal?

A pénzérmék előoldalán általában a pénzverési joggal rendelkező uralkodó képe vagy a kibocsátó neve kerül feltüntetésre. Az előlap jelölésére használatos a latin adverus (szemközti) alapján az Avers, rövidítve Av., (német), illetve obverse (angol) megnevezés is.

Mi a hátlap / hátoldal?

A hátoldalon a címer és az uralkodó, illetve kibocsátó címei szerepeltek. A hátlapot a latin revertor (visszafordul) alapján Revers, rövidítve Rev. (német), illetve reverse (angol) megnevezéssel is említik.
Napjaink gyakorlatában és a mi forint forgalmi érméink esetében a kibocsátó ország megnevezését tartalmazó oldal az előoldal (itt szerepel még a verési évszám is), míg a címletmegjelölést (értékjelzést és FORINT feliratot) tartalmazó oldal a hátoldal, ahol a BP. verdejel is feltüntetésre kerül.
A törvényes fizetőeszköznek minősülő – a pénzérmék négy kötelező elemével, 1) kibocsátó ország megnevezése, 2) értékjelzés, 3) verési évszám és a 4) BP. verdejel rendelkező – emlékérmék esetében jellemzően az előoldalon találhatók a kötelező elemek, míg a hátoldal a tematika, a megemlékezés tárgyát bemutató felület, ahol a tervezőművész mesterjegye is megtalálható. Mára ez a kategorikus felosztás eltűnőben van, mivel az emlékérmék nem pénzforgalmi céllal, fizetőeszközként készülnek, hanem az értékőrzés, megemlékezés, figyelemfelkeltés eszközeként. Éppen ezért a tematika az emlékérmék mindkét oldalán megjelenhet, így az előoldalnak azt az oldalt tekintjük, ahol a kibocsátó ország, azaz a MAGYARORSZÁG felirat olvasható. Az egyéb kötelező elemek, valamint a mesterjegy bármely érmeoldalon szabadon elhelyezhetők.

Mi a palást vagy a szél?

A pénzérme éle, „harmadik” oldala, amely lehet sima, de gyakran valamilyen díszítést (recézés, írás, ábra) hordoz.

Mi a perem?

A perem a plasztikai elemeket védő keskeny - általában 0,3-0,8mm széles - körgyűrű (alakos érménél sáv, vagy ív), mely magasabb a legmagasabb plasztikai elemnél is, ezzel védve azokat az esetleges sérülésektől.

Mire szolgál a verdejel?

A verdejel, vagy verdejegy a pénzérme felületén található, betű / betűkből álló megjelölés, amely azt mutatja, hogy melyik verdében készült az adott pénzérme, azaz a pénzverés helyét hivatott jelölni. A magyar törvényes fizetőeszközökön megjelenő verdejel a BP., amely 1925-től, a budapesti pénzverde működésének megkezdése óta szerepel a magyar pénzérméken. A BP. verdejel egyébként nem csak a magyar forgalmi és emlékpénzérméken, hanem minden, a Magyar Pénzverő Zrt. által gyártott érmen is feltüntetésre kerül.

A BP. verdejel a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvény alapján a 14. áruosztályba tartozó (nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagból készült, vagy ezekkel bevont... medálok, rézérmék, zsetonok, érmék) termékek jelölése kapcsán a 181 942 szám alatt került védjegylajstromba felvételre.

Mit kell tudni az emlékérmékről?

Az emlékérme vagy más néven emlékpénzérme, olyan érme, amelyet valamilyen alkalomból, rendszerint egyetlen évjárattal és korlátozott példányszámban bocsátanak ki. Ez az alkalom lehet évforduló vagy jeles esemény, tematikus emlékérme-sorozat. Az emlékérme (a forgalmi érmékhez hasonlóan) a feltüntetett névérték erejéig törvényes fizetőeszköz, de szerepe mégsem az, hogy a pénzforgalomban fizessünk vele, hanem az, hogy megemlékezzen össznemzeti jelentőségű történelmi, kulturális, tudományos évfordulókról, méltó emléket állítson kiemelkedő személyiségeinknek, ráirányítsa a közfigyelmet az ország történelmi-kulturális értékeire, a legfontosabb kortárs bel- és külföldi eseményekre.
Hazánkban kizárólag a Magyar Nemzeti Bank rendelkezik azzal a törvényi felhatalmazással, ami alapján pénzt bocsáthat ki, legyen az forgalmi érme vagy emlékérme, illetve bankjegy. A kibocsátó MNB minden, általa kibocsátott törvényes fizetőeszköz, így az emlékérmék esetében is garanciát vállal a rajtuk szereplő névértéken más törvényes fizetőeszközre – bankjegyre vagy forgalmi érmére – történő átváltására. A jegybank által kibocsátott emlékérmék hivatalos forgalmazója, a Magyar Pénzverő Zrt. az emlékérméket az alábbi feltételek szerint értékesíti:
Színesfémérmék: a kibocsátási dátumtól számított egy évig névértéken.
Ezüstérmék: a kibocsátási dátumtól számított három hónapig névértéken.
A fenti határidők leteltét követően a színesfém és az ezüst emlékérmék a névértéket meghaladó (az ÁFA-t is magában foglaló), piaci áron kerülnek értékesítésre.
Aranyérmék: a névértéket meghaladó, piaci áron.
Az emlékérmék kibocsátása MNB rendelet útján történik, amely a Magyar Közlönyben kerül megjelenésre. 1990-től kezdve az új kibocsátású, nemesfémből készült emlékérmék mellé a kibocsátási rendeletben részletezésre kerülő specifikációt – így például a nemesfémtartalmat és korlátozott példányszámot – igazoló tanúsítványt (certificate) is mellékel a forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt.

Az MNB nem javasolja, hogy az emlékérmékkel bárki is fizessen. Unikális művészeti értékük mellett korlátozott példányszámuk is hozzájárul ahhoz, hogy értéküket nem csak megőrizzék, de hosszabb-rövidebb idő távlatában akár növekvő értéket képviseljenek, gyűjtemények féltett kincseiként.

Mi is az érem?

Művészeti szempontból az emlékérmékhez hasonló, de értékjelzéssel, forgalmi értékkel nem rendelkező alkotás. Az érem – többes számban érmek – alapvetően kulturális, művészeti, reprezentációs és propagandisztikus célokat szolgál. Érmet bárki készíthet és forgalmazhat, az érem hordozhat művészeti értéket, de sosem hivatalos fizetőeszköz. A nemesfémből készülő érmeken kötelező feltüntetni az alapanyagként szolgáló nemesfém jelölését és finomságát, a fémjelzési szabályoknak megfelelően. A Magyar Pénzverő Zrt. által gyártott és forgalmazott arany érmeket a BP. verdejellel és egy nap szimbólummal (fémjellel), valamint a nemesfém tisztaságát jelző számmal (finomságjel) látjuk el. Így például a színaranyból vert érmek kötelező jelölése: BP.O999

Tárolás - Mire figyeljünk!?

A gyűjtemény kezelése, az állagmegőrzés, az érmék és érmek állapotának javítása egyaránt feladata minden numizmatának! Az alábbiakra ügyeljünk:

- Ne ejtsük el érméinket, hiszen egy ütődés nyomait lehetetlen eltüntetni és elveszítjük az érme eredeti, verdefényes állapotát.

- Az érmék kezelésekor alátétként puha anyagot - esetleg törölközőt - használjunk.

- A karcolások elkerülése érdekében ne csúsztassuk az érméket kemény felületen.

- Soha ne fényezzük az érméket, még a puha textillel való fényezés is megkarcolhatja az érmék felületét!

- Ne mossuk az érméket.

- Tároljuk gondosan! Próbáljunk meg kifejezetten száraz, páramentes környezetet biztosítani gyűjteményünk tárolására, hogy a „patinásodást“ elkerüljük.

- Ne érintsük kézzel az érmék felületét! Mindig a pereménél fogva tartsuk kézben. Kapszulás csomagolás esetében a kapszulából ne vegyük ki az érménket, amennyiben a kapszulát szétnyitjuk, gondosan kezeljük, hogy elkerüljük az érmék szennyeződését, így az érme/érem elveszíti eredeti fényét. Célszerű cérnakesztyűt használni az érmék kezelésekor.

Hogyan különböztessük meg az értéket a „szuvenírtől“?

Értékálló ajándék, vagy csak egyszerű szuvenír?
Amikor magyar emlékérmét vásárlunk, győződjük meg arról, hogy megtalálhatóak-e rajta azok a kötelező ismérvek, amelyek az érmét pénzzé teszik. Így az emlékérmén szerepelnie kell a MAGYARORSZÁG feliratnak (mint kibocsátó ország), a forintban kifejezett névértéknek, a BP. verdejelnek és a verési évszámnak. További hiteles forrásul szolgálhat az emlékérmét kibocsátó MNB rendelet, amely a Magyar Közlönyben található, és amely rögzíti a maximálisan verhető példányszámot és teljes képet ad az érme specifikációjáról (súly, átmérő, nemesfémtartalom, finomság, kivitel).