Keresés

Magyar Pénzverő Zrt. Általános Szerződési Feltételek

2017. augusztus 1.

1. Bevezető

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) kizárólag a Magyar Pénzverő Zrt.(a továbbiakban: Társaság) www.penzvero.hu,www.coins.hu vagy www.emlekpenz.hu domain néven elérhető honlapjáról online küldött megrendelésekre és vásárlásokra, valamint a honlapon meghirdetett online árveréseken való vásárlásokra vonatkoznak.

Kérjük, hogy amennyiben a webáruházban vagy az árverési felületen szeretne vásárolni, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és azokat önmagára kötelező érvényűnek tekinti.

A megkötendő szerződés (megrendelés és annak visszaigazolása esetén) írásba foglalt szerződésnek minősül, az így létrejött szerződést társaságunk saját adatbázisban kezeli és rögzíti, így a szerződés utóbb hozzáférhető.

Az ÁSZF magyar és angol nyelven készült, értelmezési vita esetén a magyar verzió irányadó.

A szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódex nem áll rendelkezésre a Társaságnál.

A webáruházban a Társaság tulajdonában lévő, Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott, névértékük erejéig és forgalomból való bevonásukig törvényes fizetőeszköznek minősülő emlékpénzérmék, bankjegyek és mintabankjegyek, forgalomból bevont forgalmi érmék, a Társaság által gyártott emlékérmek, medálok, egyéb veretek, forgalmi érméket tartalmazó forgalmi sorok, valamint a felsoroltakhoz köthető szakirodalom és csomagolási-, tárolási eszközök rendelhetők, vásárolhatók meg. A Társaság a weboldalán kialakított online árveréses felületen egyes tételeket árverés útján történő megvételre kínál fel. 
A megrendelt termékek futárszolgálattal kiszállított utánvéttel, az online előre kifizetett, megvásárolt termékek személyesen vagy postai, valamint futárszolgálat által történő kiszállítással vehetők át. Az online árverésen elnyert tételeket az árverést követően a nyertes licitáló által kiválasztott módon, személyesen a Társaság érmeboltjában, vagy kiszállítást kérve lehet átvenni

Megrendelés, vásárlás a webáruházban folyamatosan kezdeményezhető, a visszaigazolt megrendelések teljesítése az egyes átvételi módoknál részletezett határidőkön belül, kizárólag munkaidőben történik. Megrendelés, vásárlás a webáruházban folyamatosan kezdeményezhető, a visszaigazolt megrendelések teljesítése az egyes átvételi módoknál részletezett határidőkön belül, kizárólag munkaidőben történik.

Az online árveréseket alkalmanként hirdeti meg a Társaság. Az árverésen elnyert tételek átvétele, illetve kiszállítása az adott árverés lezárását követően, az Árveréses Útmutatóban az egyes szállítási módozatoknál részletezett határidőkön belül, munkanapokon történik.

A webáruház működésével, megrendelési, vásárlási és szállítási folyamataival kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a Társaság a megadott elérhetőségein a Megrendelő rendelkezésére áll.

2. A honlap és a webáruház üzemeltetője

Magyar Pénzverő Zrt.
Képviseli: Horváthné Rudolf Teréz vezérigazgató
Székhely: 1239 Budapest, Európa út 1.
Telephely: 1054 Budapest, Báthory u. 7. (kereskedelmi iroda)
Érmebolt: 1054 Budapest, Báthory u. 7.
Adószám: 10773965-2-43
Cégjegyzékszám: 01-10-041952
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 1051 Budapest, Nádor u. 28.
MKEH-NEHITI nemesfém forgalmazói nyilvántartási szám: OR1091
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: 11832/B/2016
Csomagküldő tevékenység nyilvántartási szám: 38/2/2013
E-mail: coins@hu.inter.net
Telefon: +36-1-800-8111,
Fax: +36-1-800-8113
Felelős kapcsolattartó: Üllei-Kovács Krisztina kereskedelmi igazgató

3. A vásárlás menete

A webáruházban történő vásárlás menetét ismertető Vásárlási útmutató a honlap Segítség menüpontjában olvasható. Az online árveréseken történő részvételi lehetőségre vonatkozó, a jelen ÁSZF-ben nem érintett kérdésekben a tudnivalók az Árverési Útmutatóban hozzáférhetőek.

Amennyiben egy adott megrendelés teljesítése kapcsán a Társaság részéről bármilyen probléma merül fel (pl. a megrendelt termék nem áll rendelkezésre), arról a Társaság a Megrendelőt írásban vagy telefonon, a megrendelése beérkezésétől, illetve a fizetés teljesítésétől számított legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül tájékoztatja és egyeztetést kezdeményez a probléma rendezésének módjáról.

4. Fizetési módok

1. Utánvét, futárszolgálat útján történő kiszállítással

A megrendelt áru ellenértéke és a csomagolási-kiszállítási költség utánvétes szállítás esetén a futárszolgálat munkatársának fizetendő az értéklevél, értékcsomag átvételekor, készpénzben. Az utánvétes fizetésmód kizárólag belföldi rendeltetési cím esetén választható.

2. Előrefizetés bankkártyával

Minden egyéb kiszállítás illetve személyes átvétel esetén online előrefizetéssel, bankkártyával szükséges a megrendelt termék kifizetése. Elfogadott bankkártyák: VISA Classic, Visa Electron és Eurocard/ Mastercard.
Az online előrefizetéshez a Társaság a K&H Bank online biztonságos fizetési oldalának szolgáltatásait kínálja fel.

3. Fizetésmód online árverésen

Árverésen elnyert tételek fizetésére a választott átvételi módtól függően, személyes átvétel esetén készpénzzel vagy bankkártyával, kiszállítás esetén előrefizetéssel (banki átutalással) vagy utánvéttel van lehetőség.

4. A fizetés pénzneme

A fizetés pénzneme belföldi rendeltetési hely esetén HUF (magyar forint), külföldi rendeltetési hely esetén EUR (euró).

5. Árak

1. A webáruházban közölt árak db-ra vonatkozó egységárak, és belföldi és EU-n belüli szállítási cím esetén bruttó árak. A befektetői aranynak minősülő, ÁFA-mentes termékeken, a névértékkel azonos áron értékesített, így ÁFA-körbe nem tartozó emlékpénzeken, illetve egyes 5%-os ÁFA-körbe tartozó szakkönyveken kívül minden termék a 27%-os ÁFA-kulcs alá tartozik;

2. EU-n kívüli szállítási cím esetén ÁFA-mentes, nettó exportárak.

3. A webáruházban az aktuális raktárkészletnek megfelelő állapotban az aktuális árak láthatóak.

4. Az árak nem tartalmazzák a csomagolási- és szállítási költségeket és a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényesek.

5. Az árváltoztatás jogát a Társaság fenntartja. Az árváltoztatás a folyamatban lévő (megrendelt és/vagy kifizetett) ügyletekre nem vonatkozik.

6. Amennyiben minden gondosság ellenére hibás ár került a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termékek közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő irreális árra, a Társaság nem köteles a megrendelt terméket a hibás áron leszállítani. A Megrendelő erről a megrendelése beérkezését illetve a fizetés teljesítését követően legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül írásbeli értesítést kap, ami a szerződést megszűnteti. A Megrendelőnek ez esetben joga van a már kifizetett ellenértéket a szerződés megszűnése következtében visszaigényelni, vagy a helyes áron az árut újból megrendelni.

7. Az online árveréses felületen meghirdetett kikiáltási árak bruttó árak, és a meghirdetett tétel jellegétől függően egy db-ra vagy egy termék-csomagra értendőek.

8. Az árveréses árak a regisztráció során megadott szállítási címtől függően forintban vagy euróban láthatóak az adott árverések Licitboxában.

9. Az árverés licitlépcsője fix, amely a mindenkori kikiáltási ár bizonyos százalékában (általában 10%) kerül meghatározásra. A licit a kikiáltási árról indul, és a megadott licitlépcső szerint emelkedik. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy a licitlépcső mértékét ettől eltérő módon állapítsa meg. A licitlépcső konkrét mértéke a mindenkori aktuális árverés Licitboxában kerül feltüntetésre.

10. A kikiáltási árak és a kiszámított licitlépcsők forintban kerülnek meghatározásra, és euróra az árverés megindítását megelőző napon érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon kerülnek átszámításra.

6. Törzsvásárlói kedvezmény

A törzsvásárlói kedvezményt a Társaság 2012. május 4-től alkalmazza.

Az ettől a naptól kezdődően teljesült kiskereskedelmi vásárlások – ideértve az online árverésen elnyert tételek ellenértékét is – bruttó végösszegét a Társaság vevőnként összegzi, és amennyiben az összes kifizetett és lekönyvelt vásárlási érték eléri a 150.000.- Ft (százötvenezer forint) értékhatárt, a vevő a következő vásárlása alkalmával 3% törzsvásárlói kedvezményre lesz jogosult. A kedvezmény mindaddig fennáll, amíg a mindenkori aktuális vásárlást megelőző 365 nap összesített forgalma legalább 150.000.- Ft (százötvenezer forint).

  • A kedvezmény szempontjából a Társaság érmeboltjában vagy a weboldaláról teljesített vásárlások összesítve kerülnek figyelembe vételre.
  • A kedvezményadást a Társaság vállalatirányítási rendszerébe beépített számlázó program biztosítja és kizárólag a névre szóló számla ellenében vásárolt és megfizetett termékekre kerül érvényesítésre.
  • A törzsvásárlói kedvezmény nem terjed ki a befektetési arany, ezüst, platina termékekre, a díszdobozokra, a csomag-ajánlatokra, a névértékkel azonos áron értékesített érmékre és a kiszállítási költségre, illetve további egyedi akciók ugyancsak kivonhatók a törzsvásárlói kedvezmény alól. A kivételt képező, vagy egyedi akcióba kerülő tételek megvásárlása esetén ezek ellenértéke is beszámításra kerül a törzsvásárlói alapba.
  • A Társaság fenntartja a jogot a törzsvásárlói kedvezmény mértékének, illetve értékhatárának módosítására, valamint a kedvezményadás felfüggesztésére. A változtatásokat minden esetben írásban, az ÁSZF részeként a weboldalán hozza nyilvánosságra.

7. Szállítási módok:

1. Személyes átvétel

A bankkártyával előre kifizetett tételeket a Megrendelő legkorábban a visszaigazolás kézhezvételétől számított 3. munkanapon veheti át a Társaság érmeboltjában.

Az érmebolt címe: 1054 Budapest, Báthory u. 7.
Nyitvatartási idő: munkanapokon 9-15:30h, kivéve csütörtök: 9-17:30h
Telefon: +36-1-800-8110   
Fax: +36-1-800-8113, 210-4448
e-mail: coins@hu.inter.net

Az átvételhez ajánlott a Társaság vásárlást visszaigazoló e-mailjének felmutatása. Ennek hiányában a Megrendelő neve és teljes lakcíme ismeretében a megrendelt tételek a Megrendelőnek kiadhatóak.

A Megrendelő harmadik személyt is megbízhat az átvétellel, de 50.000.-Ft (ötvenezer forint) értéket meghaladó megrendelés esetén csak írásbeli, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, azaz két tanúval ellátott meghatalmazással. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Megrendelő és a megrendelés azonosíthatóságához szükséges információkat (név, cím, rendelésigazolás száma). Bizonyos esetekben a Társaság fenntartja a jogot ettől eltérő átvételi feltételek kialakítására.

Személyes átvétel esetén – a Megrendelő jelen ÁSZF 10. pontjában részletezett elállási jogán túlmenően – a Társaság  a teljesítést követően reklamációt nem fogad el.

A Megrendelő az online vásárlást követő 30. napon belül köteles a megvásárolt termék átvételére. Amennyiben az átvételre a kitűzött határidőig nem kerül sor, a Megrendelő átvételi késedelembe esik (jogosulti késedelem, Ptk. 6:156.§). A 30 napos átvételi határidő leteltével a Társaság a Megrendelő által a regisztrációja során megadott elektronikus elérhetőségére (e-mail) emlékeztetőt küld a megvásárolt termék átvétele érdekében. Az emlékeztető kiküldését követő 15 napig a Társaság a megvásárolt terméket Megrendelő rendelkezésére tartja. Amennyiben az átvételre szabott 15 napos határidőig a Megrendelő nem jelentkezik, vagy az emlékeztető elküldése a Megrendelő által megadott e-mail címre nem lehetséges, a Társaság az adásvételi szerződést meghiúsultnak tekinti, és kezdeményezi az ellenérték Megrendelőnek történő visszafizetését. A visszafizetéssel egyidejűleg a Megrendelő által megvásárolt terméket a Társaság jogosult újra értékesíteni.

2. Kiszállítási postai úton

A bankkártyával előre kifizetett, postai úton kiszállítani kért tételek hetente egyszer, csütörtökön kerülnek postára.

Magyarországon kívüli rendeltetési hely (szállítási cím) esetén kizárólag a postai úton történő kiszállítás válaszható.

3. Kiszállítás futárszolgálat igénybevételével

Mind az utánvétes megrendelések, mind a futárszolgálattal kiszállítani kért, bankkártyával előre kifizetett tételek rendszerint hetente egyszer, csütörtöki napokon kerülnek átadásra a kiszállítást végző futárszolgálatnak.

4. Az árverésen elnyert tételek kiszállítása

Az online árverésen megvásárolt tételek átvételére és/vagy kiszállítására vonatkozóan az árverésen legmagasabb tétet adó nyertes licitáló az őt erről a tényről értesítő e-mailben kapott linkre kattintva nyilatkozhat.

8. Reklamáció kezelése hibás vagy hiányos kiszállítás esetén

Kiszállítás átvételi mód esetén Megrendelő jogosult az esetlegesen sérült csomagolású szállítmány átvételének megtagadására, illetve átvett szállítmányban észlelt hiányos teljesítés esetén reklamáció bejelentésére. Mindkét esetben Megrendelő maximum 2 (kettő) munkanapon belül köteles a vonatkozó bejelentése megtételére. A bejelentés történhet telefonon (+36-1-800-8111, -8112) vagy e-mailben (coins@hu.inter.net).

A Társaság 5 (öt) munkanapon belül kivizsgálja a reklamáció jogosságát. Jogos reklamáció esetén a hiányzó tételt saját költségére a Megrendelőnek kiszállíttatja, vagy a Megrendelő által kifizetett ellenértéket, beleértve a kiszállítási költséget is, megtéríti.

A fenti rendezés nem érinti Megrendelőnek a jelen ÁSZF -ben részletezett elállási/felmondási illetve szavatossági és jótállási jogát.

Amennyiben a bankkártyával előre fizetett küldeményt, vagy az utánvéttel megrendelt küldeményt a kiszállítást végző szolgáltató „címzett ismeretlen” vagy a „kézbesítés nem lehetséges” megjegyzéssel visszaszállítja, a Társaság erről a Megrendelőt írásban vagy telefonon tájékoztatja. Amennyiben a kiszállítás Megrendelőnek felróható okból volt nem teljesíthető, az újbóli kiszállítás költségeit a Társaság a Megrendelőre terheli. . A bankkártyával előre kifizetett, kiszállítással megrendelt tételek kiszállításának kétszeri sikertelensége esetén a Társaság az ügyletet meghiúsultnak tekinti és kezdeményezi az ellenérték Megrendelőnek történő visszafizetését. A visszafizetéssel egyidejűleg a Megrendelő által megvásárolt terméket a Társaság jogosult újra értékesíteni.

9. Szállítási költségek

1. A szállítási költségek a honlap Segítség menüpontjában külön is megtalálhatóak.

2. A kiválasztott kiszállítási módnak megfelelő szállítási költség összegét a webáruház kosár opciója az adott megrendelésre pontosan kiszámítja. Az árverésen elnyert termék szállítási költségéről a Társaság a nyertes ajánlattevőt külön értesíti.

3. A szállítási költség a csomagolás és a kiszállítás költségeit összevontan tartalmazza.

4. Minimális rendelési érték nincs, de a szállítási költségek értékhatárokhoz kötöttek. A szállítási költségek a csomagolásért felszámított költségen túl a szolgáltatók mindenkori díjszabásain alapulnak és belföldi illetve EU-n belüli szállítási cím esetén ÁFA-t tartalmazó, bruttó árak, EU-n kívüli szállítási cím esetén ÁFA-mentesek.

5. A díjszabások változása esetén a Társaság fenntartja a jogot az azonnali hatályú módosításra. A módosítás a már folyamatban lévő – megrendelt és/vagy kifizetett – ügyletekre nem vonatkozik.

10. Egyéb feltételek

1. A www.penzvero.hu www.coins.hu vagy www.emlekpenz.hu webáruházból kezdeményezett megrendelés/vásárlás létrejött szerződésnek minősül, amennyiben azt a Társaság írásban visszaigazolja, vagy visszaigazolás nélkül a megrendelt/megvásárolt tételeket a Megrendelő által megadott szállítási címre leszállítja, illetve a Megrendelőnek átadja.

2. Az online árverés során legmagasabb tétet adó licitáló ajánlati kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg a tétjét egy következő licitáló újabb ajánlatával felüllicitálja, vagy amíg az árverés lezárásra nem kerül. Az árverés lezárásakor a legutolsó, legmagasabb tétet tevő licitáló és a Társaság között automatikusan adásvételi szerződés jön létre. Ennek alapján a legmagasabb tétet tevő licitáló lesz köteles az árverésen felkínált tétel(ek) megvásárlására, az általa ajánlott áron. Az árverés lezárását követően a legmagasabb tétet tevő licitáló e-mailben kap értesítést, amelyben nyilatkozhat az általa preferált fizetési és átvételi módról. Arra az esetre, ha a nyertes ajánlattevő az őt erről értesítő e-mailben megadott határidőig nem nyilatkozik az átvétel és fizetés módjáról, illetve nem fizeti meg az árverésen elnyert termék(ek) leütött értékét, a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) szerződésszegésre vonatkozó előírásai lesznek az irányadóak.

3. Megrendelést, vásárlást csak regisztrált ügyfél kezdeményezhet. Online árverésen csak regisztrált ügyfél vehet részt. A regisztrációt csak egyszer szükséges elvégezni, azt követően ismételt vásárlás és/vagy licitálás az adatok megadása nélkül lehetséges. A már regisztrált adatok módosítása a weboldalra történt belépést követően, az Adatmódosítás menüpont alatt lehetséges.

4. A webáruházban egy vásárlás alkalmával egy kosárban egy termékből maximum 5 (öt) darab helyezhető el. A rendelhető mennyiség további korlátozásának jogát a Társaság fenntartja.

5. A megrendelés menetéről jelen ÁSZF 3. pontjában hivatkozott Vásárlási útmutató ad részletes tájékoztatást.

6. A Társaság a webáruházban, a honlapján, az aukciós oldalán illetve nyomtatott árlistáiban, szórólapjain és egyéb nyomtatványain az esetleges illusztrációbeli vagy elütési hibákért felelősséget nem vállal.

7. A Társaság kizárja a felelősségét minden olyan káresetben, amely a Megrendelőnek a weboldalra történő felcsatlakozása miatt merül fel.

11. Elállási jog

1. Megrendelő a 45/2014. (II.26.) sz., a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) megfelelően, a lenti rendelkezések szerint a szerződéstől (14) tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat, illetve azt felmondhatja. A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát a Kormányrendelet 20. § (2) bekezdése szerint atermék/ek adásvételére irányuló szerződés esetén a termék/eknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Az elállást, vagy a felmondást a fogyasztó a Kormányrendelet 2. számú mellékletében lévő – a lenti linken elérhető – elállási/felmondási nyilatkozatminta alkalmazásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A felmondási/elállási jog az itt elérhető nyilatkozatminta felhasználásával (és elküldésével) érvényesíthető.

Az elállást/felmondást határidőn belül érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt megteszi.

2. A felmondás/elállás esetén a Megrendelő által kifizetett ellenértéket, beleértve a csomagolási és kiszállítási költséget is, a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb az elállási igénybejelentés kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül, az áru – és amennyiben csatolva volt, eredetigazolás, valamint csomagolási egység (műanyag kapszula) – visszaszolgáltatásának ellenében Megrendelőnek visszafizeti, a vásárlásakor alkalmazott fizetési móddal egyező módon. A Társaság a visszatérítést mindaddig visszatartja, amíg a terméket nem kapja vissza, vagy amíg a Megrendelő a visszaküldést nem igazolja. A Megrendelő elállása/felmondása esetén a terméket maga köteles a Társaságnak saját költségén visszaküldeni az elállása/felmondás közlésétől számított 14 napon belül. A Megrendelőt egyéb költség nem terheli, de a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

3. Megrendelő nem gyakorolhatja az elállás jogát a megrendelése, utasításai alapján kizárólag számára gyártott / vésett / fotógravírozott termékekre.

4. Az online megrendeléstől való elállási/felmondási jog érvényesítéséről a Megrendelő írásban tett nyilatkozatát e-mailben (coins@hu.inter.net), faxon (+36-1/800-8113 vagy 210-4448) vagy tértivevényes levélben (Magyar Pénzverő Zrt. H-1734 Budapest, Pf. 518.) küldheti el.  E-mailben és faxon küldött elállási/felmondási jog gyakorlása esetén a Társaság 3 napon belül visszaigazolja a Megrendelő ez irányú nyilatkozatát. Az ügyintézés megkönnyítése érdekében javasolt az elállási/felmondási jog bejelentéséhez csatolni az áruval kapott számlát/nyugtát, de az igénybejelentés e nélkül is megtehető.

5. A fenti határidőn túli elállást/felmondást a Társaságnak nem áll módjában elfogadni.

12. Szavatosság

A Társasággal szemben kellékszavatossági igényt a Ptk. szabályai szerint érvényesíthet a Megrendelő. E szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést kivéve, ha ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Társaság számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Társaság költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Társaság adott okot.

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezés után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

A Megrendelő a Társasággal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A termék hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a Társaság által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék a Társaság általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

A Társaság kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Társaságnak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Megrendelő. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A Társaság által forgalmazott termékek - érme, érem, díszdoboz, szakkönyv, éremberakó album, bankjegy, mintabankjegy, forgalmi sor, stb. – nem tartoznak a kötelező jótállás alá vont termékek közé. Önkéntes jótállást a Társaság a saját, illetve általa forgalmazott termékekre nem ajánl fel.

Kellékszavatossági/termékszavatossági igény kizárólag írásban nyújtható be, a coins@hu.inter.net e-mail címre, a +36-1-800-8113-as vagy 210-4448-as faxra, vagy a Magyar Pénzverő Zrt. H-1734 Budapest Pf. 518. címre elküldve. Az igény a Társaság panaszkezelési Szabályzata alapján kerül kezelésre, mely ezen a linken elérhető.

13. Panaszkezelés

A panasz az alábbi helyen jelenthető be:

Magyar Pénzverő Zrt. Kereskedelmi iroda
Cím: 1054 Budapest, V. kerület, Báthory u. 7.
Levelezési cím: 1734 Budapest, Pf. 518.
Telefon: +36-1/800-8110, fax: +36-1-800-8113
e-mail: coins@hu.inter.net
A fenti e-mail címtől eltérő, más e-mail címre – ideértve különösen a Magyar Pénzverő Zrt. automatikus levelezőrendszerének elérhetőségeit – beérkező levelekért a Társaság felelősséget nem vállal.

14. Adatvédelem

A Társaság Adatkezelési tájékoztatója itt érhető el.

15. Jogorvoslati lehetőség

A Társaság törekszik a Megrendelővel a fenti szállítási feltételek alá eső ügyletek során esetlegesen felmerülő vitás kérdések békés úton történő rendezésére.

Nem hatósági vitarendezési lehetőség:
Területi Gazdasági Kamarák mellett működő békéltető testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: +36-1/488-21-31
A Társaság kereskedelmi tevékenységének felügyeletét ellátó hatóságok:
Budapest V. kerületi Önkormányzat Jegyzője
1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
Telefon: +36-1/872-7206
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége
1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefon: +36-1/328-01-85

Amennyiben erre nincs lehetőség, a Társaság a Ptk. vonatkozó előírásait, illetve az esetleges jogviták rendezésére a járásbíróság hatáskörébe tartozó jogviták esetében a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság illetékes.

A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy – ide nem értve a jogszabályon alapuló kötelezettségeit – a jelen ÁSZF-t bármikor szabadon és egyoldalúan módosítsa. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor az a fenti domain neveken elérhető weboldalakon online megjelenik.

A Magyar Pénzverő a magyar emlékérmék hivatalos forgalmazója, piacvezető érme- és éremgyártó, a forint fizetőeszköz érmék kizárólagos gyártója.