Általános Szerződési Feltételek

2022. január 11.

1. Bevezető

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) kizárólag a Magyar Pénzverő Zrt.(a továbbiakban: Társaság) www.penzvero.hu,www.coins.hu vagy www.emlekpenz.hu domain néven elérhető honlapjáról online küldött megrendelésekre vonatkoznak.

Kérjük, hogy amennyiben a webáruházban szeretne vásárolni, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és azokat önmagára kötelező érvényűnek tekinti.

A megkötendő szerződés (megrendelés és annak visszaigazolása esetén) írásba foglalt szerződésnek minősül, az így létrejött szerződést Társaságunk saját adatbázisban kezeli és rögzíti, így a szerződés utóbb hozzáférhető.

Az ÁSZF magyar és angol nyelven készült, értelmezési vita esetén a magyar verzió irányadó.

szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódex nem áll rendelkezésre a Társaságnál.

A webáruházban a Társaság tulajdonában lévő, Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott, névértékük erejéig és forgalomból való bevonásukig törvényes fizetőeszköznek minősülő emlékpénzérmék, bankjegyek és mintabankjegyek, forgalomból bevont forgalmi érmék, a Társaság által gyártott emlékérmek, , egyéb veretek, forgalmi érméket tartalmazó forgalmi sorok, befektetési termékek valamint a felsoroltakhoz köthető szakirodalom és csomagolási-, tárolási eszközök rendelhetők, vásárolhatók meg.

A megrendelt termékek futárszolgálattal kiszállított utánvéttel, az online előre kifizetett, megvásárolt termékek személyesen, valamint futárszolgálat által történő kiszállítással vehetők át.

Megrendelés, vásárlás a webáruházban folyamatosan kezdeményezhető, a visszaigazolt megrendelések teljesítése az egyes átvételi módoknál részletezett határidőkön belül, kizárólag munkaidőben történik.

A webáruház működésével, megrendelési, vásárlási és szállítási folyamataival kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a Társaság a megadott elérhetőségein a Megrendelő rendelkezésére áll.

2. A honlap és a webáruház üzemeltetője

Magyar Pénzverő Zrt.
Képviseli: Horváthné Rudolf Teréz vezérigazgató
Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 1.
Telephely: 1054 Budapest, Báthory u. 7. (kereskedelmi iroda)
Érmebolt: 1054 Budapest, Báthory u. 7.
Adószám: 10773965-2-43
Cégjegyzékszám: 01-10-041952
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 1051 Budapest, Nádor u. 28.
MKEH-NEHITI nemesfém forgalmazói nyilvántartási szám: OR1091
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: 11832/B/2016
Csomagküldő tevékenység nyilvántartási szám: 38/2/2013
E-mail: coins@hu.inter.net
Telefon: +36-1-800-8111,
Felelős kapcsolattartó: Üllei-Kovács Krisztina kereskedelmi igazgató

3. A vásárlás menete

A webáruházban történő vásárlás menetét a Vásárlási útmutató ismerteti. 

Amennyiben egy adott megrendelés teljesítése kapcsán a Társaság részéről bármilyen probléma merül fel (pl. a megrendelt termék nem áll rendelkezésre), arról a Társaság a Megrendelőt írásban vagy telefonon, a megrendelése beérkezésétől, illetve a fizetés teljesítésétől számított legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül tájékoztatja és egyeztetést kezdeményez a probléma rendezésének módjáról.

Az online, a Társaság weboldalán kezdeményezett rendelések – bankkártyával előre kifizetett, vagy utánvéttel történő vásárlás esetén is – közül csak azok minősülnek sikeresnek, amelyek esetében a „Megrendelését köszönettel megkaptuk, arról visszaigazoló mailt küldtünk az Ön által megadott email címre„ visszaigazoló üzenet a számítógép monitorján, vagy a kijelzőn  megjelenik, illetve rendelés-azonosítószám is képződik. Bankkártyával történő vásárlás esetében kérjük addig ne zárja be böngészőjét, amíg a fizetési oldal vissza nem irányítja a www.penzvero.hu oldalra és nem kapja meg a fenti köszönőüzenetet, illetve rendelés-azonosítót.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a penvzero.hu oldalon vásárlási limit korlátozás él, ami azt jelenti, hogy egy adott email-címmel érvényesített regisztrációval 24 órán belül a termékenként beállított maximálisan megvásárolható darabszám háromszoros mennyiségére biztosítunk  online vásárlási lehetőséget.

4. Ügyfélazonosítás webshopban történő vásárlás esetén

A Pénzmosásról szóló törvény (2017. évi LIII. törvény) értelmében a bruttó 300 ezer Ft értékhatárt elérő vagy meghaladó nemesfémből készült termékek átutalással, bankkártyával, készpénzzel történő vásárlása esetén az ügyfelek azonosítását el kell végezni. A weboldalunkon történő megrendeléskor/vásárláskor kiszállítást kérő Megrendelő/Vásárló esetében az ügyfélazonosítás a távoli azonosítás módszerével valósítható meg.

Személyesen történő vásárláskor a bruttó 300 ezer Ft-ot elérő vagy meghaladó, nemesfém termékre irányuló vásárlás esetén az ügyfél azonosításának alapjául szolgáló okmányt a Társaság kéri bemutatni, de az okmányról másolat nem készül. 

A bruttó 4,5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó, nemesfém termékre irányuló vásárlás vagy éves forgalom esetén az ügyfél azonosításának alapjául szolgáló okmányt a Társaság kéri bemutatni, arról másolatot készít és a hatályos jogszabályi előírások szerinti időtartamig gondoskodik a biztonságos megőrzéséről.

Távoli azonosítás esetén a Társaság a Megrendelő/Vásárló által megadott e-mail címre ügyfélazonosítási adatlapot küld, melyet a Megrendelőnek/Vásárlónak kitöltve és aláírva vissza kell küldenie a coins@hu.inter.net e-mail-címre vagy papír-alapon a Magyar Pénzverő Zrt. 1734 Budapest, Pf. 518. postacímre.

A megrendelt/megvásárolt termék(ek)et addig nem áll módunkban kiküldeni, amíg a hiánytalanul kitöltött ügyfélazonosítási adatlapot, a Megrendelőtől/Vásárlótól kézhez nem kaptuk.

5. Fizetési módok

1. Utánvét, futárszolgálat útján történő kiszállítással

A megrendelt áru ellenértéke és a csomagolási-kiszállítási költség utánvétes szállítás esetén a futárszolgálat munkatársának fizetendő az értéklevél, értékcsomag átvételekor, készpénzben. Az utánvétes fizetésmód kizárólag belföldi rendeltetési cím esetén választható.

2. Előrefizetés bankkártyával

Minden egyéb kiszállítás illetve személyes átvétel esetén online előrefizetéssel, bankkártyával szükséges a megrendelt termék kifizetése. Elfogadott bankkártyák: VISA Classic, Visa Electron és Eurocard/ Mastercard.
Az online előrefizetéshez a Társaság a Six Payment Services biztonságos fizetési oldalának szolgáltatásait kínálja fel.

3. A fizetés pénzneme

A fizetés pénzneme belföldi rendeltetési hely esetén HUF (magyar forint), külföldi rendeltetési hely esetén EUR (euró).

6. Árak

 1. A webáruházban közölt árak db-ra vonatkozó egységárak, belföldi és EU-n belüli szállítási cím esetén bruttó árak. A befektetői aranynak minősülő, ÁFA-mentes termékeken, a névértékkel azonos áron értékesített, így ÁFA-körbe nem tartozó emlékpénzeken, illetve egyes 5%-os ÁFA-körbe tartozó szakkönyveken kívül minden termék a 27%-os ÁFA-kulcs alá tartozik.
 2. Az árak EU-n kívüli szállítási cím esetén ÁFA-mentes, nettó exportárak.
 3. A webáruházban az aktuális raktárkészletnek megfelelő állapot, valamint  az aktuális árak láthatóak.
 4. Az árak nem tartalmazzák a csomagolási- és szállítási költségeket és a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényesek.
 5. Az árváltoztatás jogát a Társaság fenntartja. Az árváltoztatás a folyamatban lévő (megrendelt és/vagy kifizetett) ügyletekre nem vonatkozik.
 6. Amennyiben minden gondosság ellenére hibás ár került a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termékek közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő irreális árra, a Társaság nem köteles a megrendelt terméket a hibás áron leszállítani. A Megrendelő erről a megrendelése beérkezését, illetve a fizetés teljesítését követően legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül írásbeli értesítést kap, ami a szerződést megszünteti. A Megrendelőnek ez esetben joga van a már kifizetett ellenértéket a szerződés megszűnése következtében visszaigényelni, vagy a helyes áron az árut újból megrendelni.

7. Törzsvásárlói kedvezmény

A törzsvásárlói kedvezményt a Társaság 2012. május 4-től alkalmazza.

Az ettől a naptól kezdődően teljesült kiskereskedelmi vásárlások – ideértve az online árverésen elnyert tételek ellenértékét is – bruttó végösszegét a Társaság vevőnként összegzi, és amennyiben az összes kifizetett és lekönyvelt vásárlási érték eléri a 150.000.- Ft (százötvenezer forint) értékhatárt, a vevő a következő vásárlása alkalmával 3% törzsvásárlói kedvezményre lesz jogosult. A kedvezmény mindaddig fennáll, amíg a mindenkori aktuális vásárlást megelőző 365 nap összesített forgalma legalább 150.000.- Ft (százötvenezer forint).

 • A kedvezmény szempontjából a Társaság érmeboltjában vagy a weboldaláról teljesített vásárlások összesítve kerülnek figyelembevételre.
 • A kedvezményadást a Társaság vállalatirányítási rendszerébe beépített számlázó program biztosítja és kizárólag a névre szóló számla ellenében vásárolt és megfizetett termékekre kerül érvényesítésre.
 • A törzsvásárlói kedvezmény nem terjed ki a befektetési arany, ezüst, platina termékekre, a díszdobozokra, a csomag-ajánlatokra, a névértékkel azonos áron értékesített érmékre és a kiszállítási költségre, illetve további egyedi akciók ugyancsak kivonhatók a törzsvásárlói kedvezmény alól. A kivételt képező, vagy egyedi akcióba kerülő tételek megvásárlása esetén ezek ellenértéke is beszámításra kerül a törzsvásárlói alapba.
 • A Társaság fenntartja a jogot a törzsvásárlói kedvezmény mértékének, illetve értékhatárának módosítására, valamint a kedvezményadás felfüggesztésére. A változtatásokat minden esetben írásban, az ÁSZF részeként a weboldalán hozza nyilvánosságra.

8. Szállítási módok:

1. Személyes átvétel

A bankkártyával előre kifizetett tételeket a Megrendelő legkorábban a visszaigazolás kézhezvételétől számított 3. munkanapon veheti át a Társaság érmeboltjában.

Az érmebolt címe: 1054 Budapest, Báthory u. 7.

Nyitvatartási idő: munkanapokon 8-16:00h, kivéve csütörtök: 8-17:30h

Telefon: +36-1-800-8110

e-mail: coins@hu.inter.net

Az átvételhez ajánlott a Társaság vásárlást visszaigazoló e-mailjének felmutatása. Ennek hiányában a Megrendelő neve és teljes lakcíme ismeretében a megrendelt tételek a Megrendelőnek kiadhatóak.

A Megrendelő harmadik személyt is megbízhat az átvétellel, de 50.000.-Ft (ötvenezer forint) értéket meghaladó megrendelés esetén csak írásbeli, teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt, azaz két tanúval ellátott meghatalmazással. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Megrendelő és a megrendelés azonosíthatóságához szükséges információkat (név, cím, rendelésigazolás száma). Bizonyos esetekben a Társaság fenntartja a jogot ettől eltérő átvételi feltételek kialakítására.

Személyes átvétel esetén – a Megrendelő jelen ÁSZF 12. pontjában részletezett elállási jogán túlmenően – a Társaság  a teljesítést követően reklamációt nem fogad el.

A Megrendelő az online vásárlást követő 30. napon belül köteles a megvásárolt termék átvételére. Amennyiben az átvételre a kitűzött határidőig nem kerül sor, a Megrendelő átvételi késedelembe esik (jogosulti késedelem, Ptk. 6:156.§). A 30 napos átvételi határidő leteltével a Társaság a Megrendelő által a regisztrációja során megadott elektronikus elérhetőségére (e-mail) emlékeztetőt küld a megvásárolt termék átvétele érdekében. Az emlékeztető kiküldését követő 15 napig a Társaság a megvásárolt terméket Megrendelő rendelkezésére tartja. Amennyiben az átvételre szabott 15 napos határidőig a Megrendelő nem jelentkezik, vagy az emlékeztető elküldése a Megrendelő által megadott e-mail címre nem lehetséges, a Társaság az adásvételi szerződést meghiúsultnak tekinti, és kezdeményezi az ellenérték Megrendelőnek történő visszafizetését. A visszafizetéssel egyidejűleg a Megrendelő által megvásárolt terméket a Társaság jogosult újra értékesíteni.

 1. Kiszállítási postai úton

Postai kiszállítás kizárólag Magyarországon kívüli rendeltetési hely (szállítási cím) esetén választható.

 1. Kiszállítás futárszolgálat igénybevételével

Mind az utánvétes megrendelések, mind a futárszolgálattal kiszállítani kért, bankkártyával előre kifizetett tételek rendszerint hetente egyszer, csütörtöki napokon kerülnek átadásra a kiszállítást végző futárszolgálatnak.

 1. Megvásárolt termék feletti tulajdonjog keletkezésének ideje

A Termékek feletti tulajdonjog személyes átvétel esetén a termék átvételekor, futáros vagy postai kézbesítés esetén a futárnak történő átadás napján vagy a postán történő feladás napján száll át a Vásárlóra.

9. Reklamáció kezelése hibás vagy hiányos kiszállítás esetén

Kiszállítás átvételi mód esetén Megrendelő jogosult az esetlegesen sérült csomagolású szállítmány átvételének megtagadására, illetve átvett szállítmányban észlelt hiányos teljesítés esetén reklamáció bejelentésére. Mindkét esetben Megrendelő maximum 2 (kettő) munkanapon belül köteles a vonatkozó bejelentése megtételére. A bejelentés történhet telefonon (+36-1-800-8111, -8112) vagy e-mailben (coins@hu.inter.net).

A Társaság 5 (öt) munkanapon belül kivizsgálja a reklamáció jogosságát. Jogos reklamáció esetén a hiányzó tételt saját költségére a Megrendelőnek kiszállíttatja, vagy a Megrendelő által kifizetett ellenértéket, beleértve a kiszállítási költséget is, megtéríti.

A fenti rendezés nem érinti Megrendelőnek a jelen ÁSZF -ben részletezett elállási/felmondási illetve szavatossági és jótállási jogát.

Amennyiben a bankkártyával előre fizetett küldeményt, vagy az utánvéttel megrendelt küldeményt a kiszállítást végző szolgáltató „címzett ismeretlen” vagy a „kézbesítés nem lehetséges” megjegyzéssel visszaszállítja, a Társaság erről a Megrendelőt írásban vagy telefonon tájékoztatja. Amennyiben a kiszállítás Megrendelőnek felróható okból volt nem teljesíthető, az újbóli kiszállítás költségeit a Társaság a Megrendelőre terheli. A bankkártyával előre kifizetett, kiszállítással megrendelt tételek kiszállításának kétszeri sikertelensége esetén a Társaság az ügyletet meghiúsultnak tekinti és kezdeményezi az ellenérték Megrendelőnek történő visszafizetését. A visszafizetéssel egyidejűleg a Megrendelő által megvásárolt terméket a Társaság jogosult újra értékesíteni.

10. Szállítási költségek

 1. szállítási költségeka honlap Segítség menüpontjában külön is megtalálhatóak.
 2. A kiválasztott kiszállítási módnak megfelelő szállítási költség összegét a webáruház kosár opciója az adott megrendelésre pontosan kiszámítja. Az árverésen elnyert termék szállítási költségéről a Társaság a nyertes ajánlattevőt külön értesíti.
 3. A szállítási költség a csomagolás és a kiszállítás költségeit összevontan tartalmazza.
 4. Minimális rendelési érték nincs, de a szállítási költségek értékhatárokhoz kötöttek. A szállítási költségek a csomagolásért felszámított költségen túl a szolgáltatók mindenkori díjszabásain alapulnak és belföldi, illetve EU-n belüli szállítási cím esetén ÁFA-t tartalmazó, bruttó árak, EU-n kívüli szállítási cím esetén ÁFA-mentesek.
 5. A díjszabások változása esetén a Társaság fenntartja a jogot az azonnali hatályú módosításra. A módosítás a már folyamatban lévő – megrendelt és/vagy kifizetett – ügyletekre nem vonatkozik.

11. Egyéb feltételek

 1. A www.penzvero.hu www.coins.hu vagy www.emlekpenz.hu webáruházból kezdeményezett megrendelés/vásárlás létrejött szerződésnek minősül, amennyiben azt a Társaság írásban visszaigazolja, vagy visszaigazolás nélkül a megrendelt/megvásárolt tételeket a Megrendelő által megadott szállítási címre leszállítja, illetve a Megrendelőnek átadja.
 2. Megrendelést, vásárlást csak regisztrált ügyfél kezdeményezhet. A regisztrációt csak egyszer szükséges elvégezni, azt követően ismételt vásárlás az adatok megadása nélkül lehetséges.
 3. A webáruházban egy vásárlás alkalmával egy kosárban egy termékből maximum 5 (öt) darab helyezhető el. A rendelhető mennyiség további korlátozásának jogát a Társaság fenntartja.
 4. A megrendelés menetéről jelen ÁSZF 3. pontjában hivatkozott Vásárlási útmutatóad részletes tájékoztatást.
 5. A Társaság a webáruházban, a honlapján, illetve nyomtatott árlistáiban, szórólapjain és egyéb nyomtatványain az esetleges illusztrációbeli vagy elütési hibákért felelősséget nem vállal.
 6. A Társaság kizárja a felelősségét minden olyan káresetben, amely a Megrendelőnek a weboldalra történő felcsatlakozása miatt merül fel.

12. Elállási jog

1. Megrendelő a 45/2014. (II.26.) sz., a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) megfelelően, a lenti rendelkezések szerint a szerződéstől (14) tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat, illetve azt felmondhatja. A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát a Kormányrendelet 20. § (2) bekezdése szerint atermék/ek adásvételére irányuló szerződés esetén a termék/eknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Az elállást, vagy a felmondást a fogyasztó a Kormányrendelet 2. számú mellékletében lévő – a lenti linken elérhető – elállási/felmondási nyilatkozatminta alkalmazásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A felmondási/elállási jog az itt elérhető nyilatkozatminta felhasználásával (és elküldésével) érvényesíthető.

Az elállást/felmondást határidőn belül érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt megteszi.

2. A felmondás/elállás esetén a Megrendelő által kifizetett ellenértéket, beleértve a csomagolási és kiszállítási költséget is, a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb az elállási igénybejelentés kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül, az áru – és amennyiben csatolva volt, eredetigazolás, valamint csomagolási egység (műanyag kapszula) – visszaszolgáltatásának ellenében Megrendelőnek visszafizeti, a vásárlásakor alkalmazott fizetési móddal egyező módon. A Társaság a visszatérítést mindaddig visszatartja, amíg a terméket nem kapja vissza, vagy amíg a Megrendelő a visszaküldést nem igazolja. A Megrendelő elállása/felmondása esetén a terméket maga köteles a Társaságnak saját költségén visszaküldeni az elállása/felmondás közlésétől számított 14 napon belül. A Megrendelőt egyéb költség nem terheli, de a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

3. Megrendelő nem gyakorolhatja az elállás jogát a megrendelése, utasításai alapján kizárólag számára gyártott / vésett / fotógravírozott termékekre.

4. Az online megrendeléstől való elállási/felmondási jog érvényesítéséről a Megrendelő írásban tett nyilatkozatát e-mailben (coins@hu.inter.net) vagy tértivevényes levélben (Magyar Pénzverő Zrt. H-1734 Budapest, Pf. 518.) küldheti el.  E-mailben  küldött elállási/felmondási jog gyakorlása esetén a Társaság 3 napon belül visszaigazolja a Megrendelő ez irányú nyilatkozatát. Az ügyintézés megkönnyítése érdekében javasolt az elállási/felmondási jog bejelentéséhez csatolni az áruval kapott számlát/nyugtát, de az igénybejelentés e nélkül is megtehető.

5. A fenti határidőn túli elállást/felmondást a Társaságnak nem áll módjában elfogadni.

13. Szavatosság

A Társasággal szemben kellékszavatossági igényt a Ptk. szabályai szerint érvényesíthet a Megrendelő. E szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést kivéve, ha ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Társaság számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Társaság költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Társaság adott okot.

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezés után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

A Megrendelő a Társasággal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A termék hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a Társaság által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék a Társaság általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

A Társaság kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Társaságnak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Megrendelő. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A Társaság által forgalmazott termékek – érme, érem, díszdoboz, szakkönyv, éremberakó album, bankjegy, mintabankjegy, forgalmi sor, stb. – nem tartoznak a kötelező jótállás alá vont termékek közé. Önkéntes jótállást a Társaság a saját, illetve általa forgalmazott termékekre nem ajánl fel.

Kellékszavatossági/termékszavatossági igény kizárólag írásban nyújtható be, a coins@hu.inter.net e-mail címre, vagy a Magyar Pénzverő Zrt. H-1734 Budapest Pf. 518. címre elküldve. Az igény a Társaság panaszkezelési Szabályzata alapján kerül kezelésre, mely ezen a linken elérhető.

14. A forint emlékérmék és emlékbankjegyek készpénzre történő beváltási szabályai

A Magyar Nemzeti Bank LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE KÉSZPÉNZBEN VÉGZETT MŰVELETEKRE VONATKOZÓ ÜZLTEI FELTÉTELEI I.5. pontjában foglaltaknak megfelelően a Magyar Pénzverő Zrt. (továbbiakban Társaság) –  az MNB megbízásából –  végzi a forint címletű emlékbankjegyek és emlékérmék forgalmi bankjegyre vagy érmére történő átváltását, valamint a 6/2000. (MK 71.) MNB hirdetménnyel kibocsátott 2000 forintos címletű emlékbankjegy névértékének – a kibocsátás időpontját megelőzően a postafiókokban történt – megfizetését igazoló, és az emlékbankjegy átvételére jogosító elismervény beváltását, illetve alkalmanként átvált  forgalomképes bankjegyeket és érméket MNB által kibocsátott forgalmiérme-emlékváltozatokra.

Az átváltásra személyesen, a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában, annak a Társaság weboldalán (www.penzvero.hu) közzétett nyitvatartási idejében van lehetőség.

A Társaság a fentiekben leírt átváltási műveletek után díjat, különdíjat, jutalékot és költséget nem számít fel.

1.     FORINT EMLÉKBANKJEGY ÉS EMLÉKÉRME ÉS ÉRME ÁTVÁLTÁSA FORGALMI BANKJEGYRE VAGY ÉRMÉRE

Az emlékbankjegyet, illetve emlékérmét a Társaság névértéken átváltja, ha az emlékbankjegy, illetve emlékérme valódisága, névértéke kétséget kizáróan megállapítható és megfelel az adott emlékérme vagy emlékbankjegy kibocsátáskori állapotának.

Amennyiben az átváltani szándékozott emlékérme vagy emlékbankjegy nem felel meg a kibocsátáskori állapotának és kétség merül fel a valódiságát illetően, a Társaság az Ügyfelet az MNB-hez irányítja, készpénzszakértői vizsgálat elvégzése céljából.

A készpénzszakértői vizsgálatra vonatkozó eljárásra az MNB mindenkori, A LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE KÉSZPÉNZBEN VÉGZETT MŰVELETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETI FELTÉTELEI, illetve annak mellékletei az irányadók, amelyek hozzáférhetőek a jegybank internetes honlapján (www.mnb.hu), illetve kifüggesztésre kerülnek a pénztári helyiségeiben.

2.     FORGALMI BANKJEGY ÉS ÉRME ÁTVÁLTÁSA FORGALMIÉRME-EMLÉKVÁLTOZATRA

A Társaság az egyes forgalmiérme-emlékváltozatok átváltását az adott forgalmiérme-emlékváltozat kibocsátásáról rendelkező MNB rendelet kihirdetése napján az MNB által közzétett hirdetmény feltételei (személyenként átváltható mennyiség meghatározása) szerint végzi, a mindenkori átváltható készlete erejéig. A hirdetményt az MNB a pénztári helyiségeiben ugyancsak kifüggeszti és az internetes honlapján közzéteszi.

15. Panaszkezelés

A panasz az alábbi helyen jelenthető be:

Magyar Pénzverő Zrt. Kereskedelmi iroda
Cím: 1054 Budapest, V. kerület, Báthory u. 7.
Levelezési cím: 1734 Budapest, Pf. 518.
Telefon: +36-1/800-8110
e-mail: coins@hu.inter.net
A fenti e-mail címtől eltérő, más e-mail címre – ideértve különösen a Magyar Pénzverő Zrt. automatikus levelezőrendszerének elérhetőségeit – beérkező levelekért a Társaság felelősséget nem vállal.

16. Adatvédelem

A Társaság Adatkezelési tájékoztatója itt érhető el.

17. Jogorvoslati lehetőség

A Társaság törekszik a Megrendelővel a fenti szállítási feltételek alá eső ügyletek során esetlegesen felmerülő vitás kérdések békés úton történő rendezésére.

Nem hatósági vitarendezési lehetőség:
Területi Gazdasági Kamarák mellett működő békéltető testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: +36-1/488-21-31
A Társaság kereskedelmi tevékenységének felügyeletét ellátó hatóságok:
Budapest V. kerületi Önkormányzat Jegyzője
1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
Telefon: +36-1/872-7206
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége
1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefon: +36-1/328-01-85

Amennyiben erre nincs lehetőség, a Társaság a Ptk. vonatkozó előírásait, illetve az esetleges jogviták rendezésére a járásbíróság hatáskörébe tartozó jogviták esetében a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság illetékes.

A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy – ide nem értve a jogszabályon alapuló kötelezettségeit – a jelen ÁSZF-t bármikor szabadon és egyoldalúan módosítsa. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor az a fenti domain neveken elérhető weboldalakon online megjelenik.